Brocante Fluitekruid

Verzorger van Brocante evenementen

 Wie zijn wij.


Wij zijn Machiel en Swannie.

Wij zelf staan op veel Brocante Fairs door geheel Nederland en Duitsland.

Wij staan vele mooi locaties zoals Kastelen, Kloosters, Kerken of Burchten.

Toen wij reeds vele jaren bezig waren met onze uit de hand gelopen hobby, wat trouwens een volwaardig bedrijf is geworden zaten wij er aan te denken om ook zelf mooie Fairs te organiseren.

Op een bepaald moment diende zich iets aan , en liet dat nou net in mijn geboorte plaats zijn.

Dus de keus was snel gemaakt, van af dat moment zijn wij bezig om op mooie park locaties en kerken een mooie Brocante Fair neer te zetten.

Op dit moment zijn dat 5 stuks, maar wij zijn altijd op zoek naar mooie locaties.

Ook organiseren wij de Bekende Brocante in de Jordaan van het noorden te Pieterburen.

Deze vinden plaats tijdens de zomer markten in Pieterburen.

U kunt zich bij ons aanmelden voor het staan op een van die locaties, door middel van het invullen van het inschrijf formulier.

Heeft u anders vragen mail dan via het contact formulier.


Tekst uitleg diverse Fairs.

PARK RAMS WOERTHE TE STEENWIJK
PARK RAMS WHOERTE LAAT ZICH OMSCHRIJVEN ALS HET VOLGENDE.PARK RAMS WOERTHE IS EEN 10 HECTARE GROOT PARK IN ENGELSE LANDSCHAPSSTIJL, NAAR EEN ONTWERP VAN HENDRIK COPIJN. IN HET PARK BEVINDT ZICH EEN LANGE SLINGERENDE VIJVER, PARALLEL LANGS DE OUDE, TEGENWOORDIG AFGEDAMDE, STEENWIJKER AA. ER ZIJN CIRCA 45 VERSCHILLENDE SOORTEN BOMEN EN HEESTERS TE ZIEN, ONDER ANDERE BEUKEN, LINDEN, PAARDENKASTANJES, MOERASCIPRESSEN EN NAALDBOMEN. LATER IS ER EEN HERTENKAMP AANGELEGD. OOK STAAT ER EEN THEEHUIS IN HET PARK. 

IN HET PARK RAMS WOERTHE STAAT OOK HET PRACHTIGE MUSEUMHUIS RAMS . DEZE STATIGE VILLA WORDT OOK WEL HET DOWNTON ABBEY VAN OVERIJSSEL GENOEMD. HET WERD GEBOUWD VOOR DE SCHATRIJKE FAMILIE TROMP MEESTERS. HET ARCHITECTENBUREAU VAN GENDT BOUWDE MET DIT HUIS ÉÉN VAN HUN DUURSTE VILLA'S. DAT KUN JE GOED ZIEN AAN DE ZWIERIGE SMEEDIJZEREN ART NOUVEAU-DETAILS, HET KLEURIG GLAS-IN-LOOD EN DE UITGEBREIDE DIENSTVLEUGEL. ALS U EEN BEZOEK AAN HET MUSEUM BRENGT, KRIJGT U OP VERTOON VAN UW INTREE KAARTJE € 2,00 KORTING. EEN BEZOEK AAN MUSEUMHUIS RAMS WOERTHE IS ZEKER DE MOEITE WAARD.

BROCANTE IN DE GROTE SINT CLEMENS KERK.
DEZE KERK IS HET OUDSTE GEBOUW VAN STEENWIJK. OMSTREEKS 900 WERD OP DEZE PLAATS EEN HOUTEN KERK GEBOUWD, LATER GEVOLGD DOOR VERSCHILLENDE ROMAANSE TUFSTENEN EN BAKSTENEN VORMEN. DE KERK WERD EEN AANTAL KEREN VERGROOT. IN 1409 WERD HET KOOR GEBOUWD, HET OUDSTE DEEL VAN DE HUIDIGE KERK. IN 1558 STORTTE DE TORENSPITS IN EEN ZWARE STORM BOVENOP DE KERK. HET STENEN GEWELF WERD TOEN VERVANGEN DOOR EEN HOUTEN TONGEWELF. IN DE BENEDENVERDIEPING BEVINDT ZICH EEN SLUITSTEEN MET EEN VOORSTELLING VAN DE HEILIGE CLEMENS, STADPATROON VAN DE OLDE VESTE. IN 1295 WERD DE KERK TOT KAPITTELKERK VERHEVEN. DAT KWAM DOOR HAAR LIGGING AAN DE RAND VAN HET BISSCHOPPELIJKE GEBIED. DOOR KERKSTICHTINGEN WERD DE SINT CLEMENSKERK IN DE 13DE, 14DE EN 15DE EEUW DE MOEDERKERK VAN WEL 30 KERKEN, TOT 1592 BLEEF HET EEN ROOMS-KATHOLIEKE KERK MET TIEN ALTAREN, VERSCHILLENDE BEELDEN EN MUUR- EN GEWELFSCHILDERIJEN. NA DE VEROVERING VAN DE STAD DOOR DE TROEPEN VAN PRINS MAURITS WERD DE KERK INGERICHT VOOR DE PROTESTANTSE EREDIENST. IN DE LOOP DER JAREN IS EEN GROOT DEEL VAN HET INTERIEUR VERDWENEN. WEL ZIJN ER NOG EEN AANTAL GRAFZERKEN IN DE VLOER AANWEZIG. 
DE KERK IS IN DE PERIODE 1974 - 1981 GRONDIG GERESTAUREERD. HET TONGEWELF WERD WEER IN ERE HERSTELD. OOK DE GEWELFSCHILDERINGEN WERDEN OPNIEUW AANGEBRACHT OF GERESTAUREERD, EVENALS HET GEWELF IN HET HOOFDKOOR. DE OUDSTE SCHILDERINGEN DATEREN UIT 1633. TIJDENS DE RESTAURATIE WERDEN EEN AANTAL FUNDAMENTEN ONTDEKT. OOK DIE VAN EEN OUDERE TOREN UIT OMSTREEKS 1200. OP 2 MEI 1981 WERD DE KERK, IN AANWEZIGHEID VAN KONINGIN BEATRIX EN PRINS CLAUS, WEER OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN.BROCANTE IN HET VAN HAERSMA PARKT TE DRACHTEN.
DRACHTEN ONTSTOND IN DE 17E EEUW UIT DE DORPJES NOORDER-DRAGTEN EN ZUIDER-DRAGTEN[2] OF NOORDERDRACHTEN EN ZUYDERDRACHTEN[3] AAN HET RIVIERTJE DE DRAIT OF DRACHT. [4] HET GEBIED WAS RIJK AAN HOOGVEEN EN VOOR HET AFVOEREN VAN DE HIERUIT GEWONNEN TURF WERD DE DRACHTSTER COMPAGNONSVAART GEGRAVEN. LATER ONTSTONDEN IN HET GEBIED OOK SCHEEPSWERVEN WAARONDER DE SCHEEPSWERF DE PIJP. VEEL SKÛTSJES ZIJN OP DEZE WERVEN GEBOUWD.

DE VESTIGING VAN EEN FABRIEK VAN PHILIPS IN 1950 TROK VEEL WERKZOEKENDEN NAAR DRACHTEN, ZODAT HET INWONERTAL AL IN DE JAREN 50 TOENAM TOT TIENDUIZEND.

DRACHTEN BEHOORT NIET TOT DE FRIESE ELF STEDEN, OMDAT HET NOOIT STADSRECHTEN HEEFT GEHAD (IN FRIESLAND WORDT VOOR DIT SOORT PLAATSEN OOK WEL DE TERM VLEK/VLEKKE GEHANTEERD). NAAR MODERNE BEGRIPPEN (GROOTTE, WERKGELEGENHEID, OPENBARE VOORZIENINGEN) KAN DRACHTEN ECHTER WEL EEN STAD GENOEMD WORDEN. [5] DE LOKALE MEDIA ZIJN HET HIER ECHTER NIET ALTIJD MEE EENS EN BLIJVEN HET SOMS VANWEGE HET ONTBREKEN VAN STADSRECHTEN EEN DORP NOEMEN. IN 2015 WERD ZELFS NAGEVRAAGD BIJ HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN OF DRACHTEN ZICH INDERDAAD EEN STAD MAG NOEMEN. 


Spring Summer fair Zuidlaren.

Op zaterdag 19 en zondag 20 juni zal er voor de eerste keer een Spring Summer Fair plaats vinden op het Cultureel erfgoed van Lentis.


De fair wordt gehouden op een  deel van een mooi stuk aangelegde tuinen van het 25 hectare groot deel wat in de loop der jaren is ontwikkeld door de mensen die er verbleven tijdens hun depressieve periode.

Zij herstelden door middel van natuur en behandeling, zo ziet u maar waar de natuur goed voor is.


Tijdens de spring, Summer fair zullen er standhouders uit geheel Nederland, Duitsland en België aanwezig zijn.

Zij zullen zoals u gewent bent zullen zij u de mooiste schatten tonen op brocante gebied.

Dit kan uiteraard van alles zijn zoals, stoer, industrieel, shabby, victoriaans, antiek, vintage, curiosa, romantisch.

Deze producten zijn zowel voor binnen als buitens huis te gebruiken, dus is het echt de moeite waard om lekker langs deze mooie uitgestalde kramen te struinen.

Ook zal er uiteraard een foodplein aanwezig zijn waar u even kunt genieten van een kopje koffie een lekkere wafel met slagroom of aardbei  een ijsje of een wijntje  of een andere lekkere versnapering.

Van af het terras heeft u uitzicht over de fair zodat u tijdens het nuttigen van wat lekkers kunt bedenken welke kraam u nog moet bezoeken voor een nog leuke aankoop die u tijdens uw ronde heeft gezien.

Ook is er voor de mannen wat te beleven, denk in de trend van leuke oldtimers

Deze worden door enthousiaste eigenaren ter show neer gezet.

Ook de kleintjes kunnen genieten, want er is een mooie dieren weide met onder andere kangoeroe, geitjes-schapen, konijnen kippen en uiteraard een pauw.

Een wandeling over het gehele terrein is uiteraard ook toegestaan, dan kunt u de diverse oude gebouwen bewonderen onder andere de watertoren, de kerk, de oude directie woning en andere gebouwen.

De historie van het terrein.

Als je ziek bent ga je naar de huisarts of naar het ziekenhuis. Je krijgt dan medicijnen of wordt vanzelf weer beter. Sommige mensen hebben een ziekte die niet zo makkelijk op te lossen is. Ze zijn in de war of vinden het leven niet leuk. Ze hebben een ziekte in hun hoofd. We noemen dit psychiatrische patiënten. Vroeger dacht iedereen dat deze mensen gek waren. Ze werden krankzinnig genoemd en zaten in een krankzinnigengesticht. Vanuit de gemeente Tynaarlo moesten krankzinnigen helemaal naar Zutphen of Deventer toe. Maar vanaf 1884 konden ze in de buurt terecht. In Zuidlaren werd Dennenoord gebouwd.

Dennenoord moest een echt dorp worden waar patiënten zich thuis voelden. In de gebouwen woonden de patiënten samen als een soort gezin. De huisvader en huismoeder zorgden ervoor dat alles goed ging.

Mensen in Dennenoord mochten niet van het terrein af. Er kwamen daarom allerlei voorzieningen op het terrein, bijvoorbeeld een centrale keuken, een wasserette en een ziekenbarak. Al snel kwamen er nieuwe gebouwen bij zoals een smederij, een timmerwerkplaats, een theater, een kerk en woningen voor ambachtslieden. In de groentetuin werd groente verbouwd, aan de fruitbomen groeiden appels en in het weiland liepen varkens en koeien.

De patiënten konden in de tuin of in de werkplaatsen aan het werk. Dit was gezond volgens de dokters en niemand hoefde van het terrein af om eten te kopen of de was te doen. Dennenoord was een echt dorp geworden met wegen en allemaal gebouwen. Maar wel een dorp met een toegangspoort en een hoog hek erom.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden het Noorder Sanatorium en Dennenoord het zwaar. Al in 1941 werd het Noorder Santorium bezet door de Duitsers. Alle patiënten gingen naar Dennenoord. Daar ging alles gewoon door. Weinig mensen wisten dat er daar onder de vloer van de wasserette onderduikers verstopt zaten.

Vanaf 1950 veranderde er veel. Krankzinnigen werden ziek in plaats van gek genoemd. Er kwamen nieuwe medicijnen en de behandelingen werden anders. Dennenoord werd een open inrichting waar je in en uit kon lopen. De hekken verdwenen en het verblijf voor patiënten werd een stuk fijner. Ze kregen speciale kleding om in te werken en mooie kleding om in uit te gaan. Ook konden ze voortaan naar de kapper en de tandarts en hadden ze keuze uit verschillende soorten werk.

In Dennenoord worden nu nog steeds psychiatrische patiënten verzorgd en behandeld. Een aantal gebouwen van Dennenoord, bijvoorbeeld het hoofdgebouw, de watertoren, de directeurswoning en de kerk, zijn benoemd tot monument.BROCANTE IN DE JORDAAN VAN HET NOORDEN PIETERBUREN.
EVEN TEN NOORDEN VAN HET DORP STOND TOT 1903 DE BORG DIJKSTERHUIS, DE LAATSTE GRONINGER BORG DIE WERD AFGEBROKEN. BIJ DE SLOOP ZIJN DE STENEN VAN DE BORG GEBRUIKT VOOR DE BOUW VAN HUIZEN IN PIETERBUREN.
 VIRUS 
BEZIENSWAARDIGHEDEN[BEWERKEN]
HET ZEEHONDENCENTRUM PIETERBUREN.
DE GOTISCHE PETRUSKERK MET EEN PNEUMATISCH ORGEL IN DE KAST VAN HET SCHNITGERORGEL EN HOUTSNIJWERK VAN ALLERT MEIJER EN JAN DE RIJK.
DE BOTANISCHE HEEMTUIN, GENAAMD DOMIES TOEN.
DE KOREN- EN PELMOLEN, DE VIER WINDEN, UIT 1846. DE MOLEN IS THANS IN BEDRIJF OP VRIJWILLIGE BASIS EN WORDT TEVENS GEBRUIKT ALS INSTRUCTIEMOLEN VOOR HET LANDELIJKE GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS.
IN 2007 WERD PIETERBUREN HERINGERICHT. HET CENTRUM VAN HET DORP KREEG EEN NIEUW INGERICHTE HOOFDSTRAAT, ER WERD EEN MULTIFUNCTIONEEL PLEIN AANGELEGD, HET MARTENSPAD WERD VERHARD EN ER IS EEN FIETSPAD VAN PIETERBUREN NAAR DE WADDENZEE AANGELEGD.
TIJDENS DE BEKENDE WADDENMARKTEN WORDT HIER TEVENS EEN PAAR KEER PER JAAR DE BEKENDE WADDEN FAIR GEORGANISEERD, DIT VIND IN EN OM HET BEKENDE CAFE DE JORDAAN VAN HET NOORDEN PLAATS.
HET CAFÉ IS OP ZICH ZELF AL EEN BEZOEKJE WAARD  BINNEN IN HET CAFÉ BEVIND ZICH EEN WAAR MUSEUM VAN BROCANTE DIT IN COMBINATIE VAN DE MARKT MAAKT HET ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD.


Brocante Zomer fair Huis Verwolde.

INVERBAND MET HET COVID 19 VIRUS KAN DEZE FAIR OP DIT MOMENT GEEN DOORGANG VINDEN

Huis Verwolde staat op de grondvesten van een middeleeuws kasteel, waar weinig van over is. Het huidige, statige landhuis werd gebouwd in 1776 en omringd met een formele tuin. Na een reeks restauraties is Huis Verwolde met zijn tuinen opengesteld voor het publiek. Op het landgoed staan een aantal fraaie boerderijen en dienstwoningen.

Kasteel Verwolde
Kasteel Verwolde speelde een belangrijke rol als strategische vesting op de grens van Gelre en het Oversticht (Overijssel). Het was nog niet zolang in handen van Gelre toen het kasteel in 1510 werd omsingeld door een groot leger van het Sticht. Na een kort beleg werd Verwolde met veel geweld veroverd en met de grond gelijk gemaakt. Kort daarna werd een nieuw kasteel gebouwd, maar ook dat is alweer verdwenen.

Van der Borch
Het huidige huis Verwolde werd in 1776 gebouwd in opdracht van Frederik Willem baron van der Borch. Het ontwerp is van Philip Willem Schonck, architect van stadhouder Willem V. In negen maanden tijd verrees een blokvormig bakstenen huis in Hollands classicistische stijl. Eromheen werden formele tuinen aangelegd, waarvan de mode kwam aangewaaid uit Frankrijk. Schonck ontwierp ook het interieur, zoals de marmeren hal met fraai stucwerk, een Chinese kamer met handgeschilderd behang en de salon met weelderige schouwen. Het wapen van baron van der Borch staat trots boven de voordeur.

Museum
In 1927 werd het huis uitgebreid en gerestaureerd. Barones van der Borch liet een toren tegen het huis bouwen, als herinnering aan het middeleeuwse kasteel dat hier ooit stond. Een ietwat vreemde dissonant in het symmetrische ontwerp. Ook liet ze de oude grachten rond het huis dempen. In WOII bood het huis onderdak aan een sanatorium. De barones voorkwam daarmee dat de Duitsers het huis bezetten. In 1977 droeg de familie Van der Borch het landgoed over aan de Stichting Geldersche Kasteelen. Het landgoed is toegankelijk voor het publiek en het huis is te bezoeken met een gids.